Privacybeleid van Keen Sourcing

Bedankt dat u ervoor heeft gekozen deel uit te maken van onze gemeenschap bij Keen Sourcing. Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@keensourcing.com.
Wanneer u onze website https://www.keensourcng.com/ bezoekt (de “Website“), en meer in het algemeen: gebruik een van onze diensten (de “Diensten“, waaronder de Website), stellen wij het op prijs dat u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u in verband hiermee heeft. We hopen dat u de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Services (waartoe, zoals hierboven beschreven, ook onze Website), evenals alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen.
Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u beter begrijpt wat we doen met de informatie die we verzamelen.
1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
In het kort:  Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de website (zoals door berichten te plaatsen op onze online forums of deel te nemen aan wedstrijden, prijsvragen of weggeefacties) of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die wij verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:
Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. Wij verzamelen namen; e-mailadressen; telefoonnummers; en andere soortgelijke informatie.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie
In het kort:  Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.
Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze website te behouden, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.
Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.
De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de website omvatten (zoals de datum-/tijdstempels die verband houden met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crashdumps' genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie informatie.
 • Locatie gegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt zich afmelden voor het verzamelen van deze informatie door ons de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om u af te melden, u mogelijk bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.
2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
In het kort:  Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.
We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website wordt verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om met uw toestemming een contract met u aan te gaan of uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Bij elk hieronder vermeld doel geven wij aan op welke specifieke verwerkingsgronden wij ons beroepen.
We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
 • Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken wij de informatie die u ons hebt toegestaan te verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken voor de uitvoering van de contract.
 • Om getuigenissen te plaatsen. We plaatsen getuigenissen op onze website die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voordat we een getuigenis plaatsen, vragen we uw toestemming om uw naam en de inhoud van de getuigenis te gebruiken. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@keensourcing.com en zorg ervoor dat u uw naam, locatie van de getuigenis en contactgegevens vermeldt.
 • Vraag feedback. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Website.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken, met toestemming van elke gebruiker.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens gebruiken om ons account te beheren en in goede staat te houden.
 • Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid te sturen.
 • Om onze Diensten te beschermen. We kunnen uw gegevens gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden (bijvoorbeeld voor fraudemonitoring en -preventie).
 • Om onze voorwaarden, bepalingen en beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op juridische verzoeken en om schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens die we bewaren inspecteren om te bepalen hoe we moeten reageren.
3. WORDT UW INFORMATIE MET IEDEREEN DEELT?
In het kort:  We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om aan zakelijke verplichtingen te voldoen.
We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:
 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw gegevens vrijgeven wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals als reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief als reactie op aan overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Vitale interesses: Wij kunnen uw gegevens vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om potentiële schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij zijn betrokken.
Meer specifiek is het mogelijk dat we in de volgende situaties uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen:
 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
In het kort:  We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.
We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.
5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
In het kort:  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer dan 90 dagen bewaren.
Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig uw persoonlijke gegevens opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.
6. HOE BEWAREN WE UW INFORMATIE VEILIG?
In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is. We kunnen dus niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derde partijen niet in staat zullen zijn om onze veiligheid te ondermijnen en uw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze Website op eigen risico. U dient de Website uitsluitend te bezoeken binnen een beveiligde omgeving.
7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
In het kort:  In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, beschikt u over rechten die u een betere toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens mogelijk maken. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.
In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens, (ii) om rectificatie of verwijdering aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van de contact details hieronder aangegeven. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als wij afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens op onrechtmatige wijze verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Als u woonachtig bent in Zwitserland, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-TRACK-FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur kenbaar te maken en niet te willen dat gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

9. Links naar andere sites

Onze Dienst kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Houd er rekening mee dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites te raadplegen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Services richten zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst. Dit privacybeleid is gemaakt met de GDPR Generator.

11. Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.